Publicatie in Sustainability: “Visions of Sustainability in Bioeconomy Research”

In het open access tijdschrift Sustainability verschijnt dit jaar een artikel geschreven door Swinda Pfau, Janneke Hagens, Ben Dankbaar en Toine Smits getiteld “Visions of Sustainability in Bioeconomy Research”. Op basis van literatuuronderzoek worden vier verschillende visies onderscheiden op de relatie tussen de begrippen bio-economie en duurzaamheid. Deze blijken uiteen te lopen van ‘duurzaamheid is een inherente eigenschap van de bio-economie’ tot ‘de bio-economie kan leiden tot minder duurzaamheid.’ Reden temeer om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen duurzaamheid en de bio-economie, en dat vereist een multidisciplinaire aanpak.

Het volledige artikel kan hier gedownload worden: Pfau et al 2014 Visions of sustainability in bioeconomy research