InnoTeP 2014: meld u nu aan!

Op vrijdag 26 september aanstaande bent u van harte uitgenodigd voor de vierde editie van InnoTeP: Innovatie in Theorie en Praktijk. We hopen ook dit jaar weer een concrete bijdrage te leveren aan de kruisbestuiving tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid. Op grond van suggesties van de bezoekers van vorige jaren ziet de opbouw van het programma er iets anders uit. U krijgt nog steeds acht sprekers te horen, maar we beginnen vroeger, eindigen iets eerder en er is meer tijd voor netwerken – en dan heeft de catering ook meer tijd om het groeiende aantal deelnemers te bedienen. Aan deelname (incl. eenvoudige lunch) zijn nog steeds geen kosten verbonden dankzij onze sponsors: de Rabobank Rijk van Nijmegen, het Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie, de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit en Leap – The Innovation Agency. Plaats: De Lindenberg in Nijmegen. Het programma start om 10:30 uur en om 17:00 uur sluiten we af met een borrel.

Uit onze enquête onder bezoekers bleek grote interesse voor twee thema’s: maatschappelijk verantwoord ondernemen en de bio-based economy. Die komen allebei aan de orde in het programma van dit jaar. Ton Runneboom opent de conferentie. Hij is voorzitter van het Biorenewables Business Platform en zal ons informeren over zijn ervaringen met de biobased economy. Na hem spreekt Alain Cracau, hoofd business development duurzaamheid van de Rabobank over de kansen die de biobased economy biedt en de rol die banken daarbij kunnen spelen. Mark Geerts vertelt daarna over zijn bedrijf Paperfoam dat composteerbaar verpakkingsmateriaal maakt. Voormalig milieuminister Jacqueline Cramer, nu directeur van het Utrecht Sustainability Center, zal spreken over duurzaam innoveren in de stedelijke economie. Hilke Bos (WUR) kijkt terug op haar promotie-onderzoek over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het Midden- en Kleinbedrijf. Cees de Haan, directeur van Agrozone, zal ons vertellen over zijn bedrijf dat ozon-technologie inzet om het gebruik van chemicaliën te reduceren. Hans Langeveld en Foluke Quist (Biomass Research BV) zullen ons meenemen in de discussie over het gebruik van biomassa als grondstof en energiebron (de ‘food vs. fuel’ discussie). Ben Dankbaar ten slotte bespreekt recente discussies over duurzaamheid en innovatie in het industriebeleid.

AANMELDEN is gewenst in verband met de catering en de naamkaartjes. Dat kan via https://www.innotep.eu/events/innotep2014. Daar vindt u ook het volledige PROGRAMMA. We hopen u op 26 september te zien.