Regio

Sommige steden en streken hebben de naam dynamisch en innovatief te zijn, terwijl andere als ingeslapen, achterlijk, verouderd en onderontwikkeld gelden. Waar ligt dat aan? Hoe blijft een dynamische regio dynamisch? Hoe kus je een ingeslapen regio wakker? Hoeveel dynamische regio’s kan een land als Nederland hebben voordat ze elkaar in de weg gaan zitten?

Dynamische regio’s hoeven niet groot te zijn. En Nederland kan heel veel dynamische regio’s hebben, zeker als ze voor elkaar een nuttige omgeving vormen. Innovatie in de regio heeft te maken met variatie en veelzijdigheid; grote bedrijven en kleine bedrijven; concurrentie en samenwerking; toevallige ontmoetingen op niet zo toevallige bijeenkomsten; infrastructuur en een goede verstandhouding tussen politiek, onderwijs en bedrijfsleven. Maar het betekent ook de ramen en deuren open houden, bedrijven laten gaan en andere bedrijven binnenlaten.

Wij maken de ramen voor u open – ook daar waar u niet wist dat er ramen zaten

  • Van de Loo, Harry, Ben Dankbaar & Sjoerd Romme (2021), Sturing en controle van ambtelijke organisaties. Een ontwerpstudie, M&O, Tijdschrift voor Management & Organisatie, Jaargang 75, Nr. 1, pp. 4-22
  • Bras, Evelien, Ton Beune, Ben Dankbaar, Ron Nuwenhof & Pieter Dillingh (2018), Enabling the future: Smart and Sustainable Industries, Profileringsagenda Oost-Nederland, Apeldoorn: Oost NL, 41 pp.
  • InnoTeP (2014) Gelderland Maakt ‘t (rapport voor de Provincie Gelderland over de verankering van de maakindustrie in de provincie)
  • Vissers, G. & B. Dankbaar (2013), Path dependence and path plasticity: Textile cities in the Netherlands, Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, Jg. 57 (2013) Heft 1-2
  • Vissers G. & B. Dankbaar (2012), Knowledge and proximity, European Planning Studies, DOI:10.1080/09654313.2013.734459
  • Vissers, Geert & Ben Dankbaar (2011), Clusterabsentie: Plantenbiotechnologie in Wageningen, Economisch Statistische Berichten, Jg 96: 4610, 13 mei, p. 317
  • Prud’homme van Reine, Peter & Ben Dankbaar (2011a), The Dynamic Interaction between Corporate and Regional Cultures: The Case of Southeast Netherlands, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 102, No.5, pp. 532-547
  • Prud’homme van Reine, Peter & Ben Dankbaar (2011b), A Virtuous Circle? Co-evolution of Regional and Corporate Cultures, European Planning Studies, Vol. 19, No. 11, pp. 1865-1883