Industrie

Lang werd over de ‘maakindustrie’ gesproken als een verdwijnende activiteit, die hoogstens nog in lage lonen landen van belang kon zijn. Inmiddels wordt weer erkend dat de industrie een belangrijke motor van economie en technologische ontwikkeling is. Men spreekt van ‘reïndustrialisatie’ en er is veel aandacht voor industriebeleid.

De uitdagingen waar we deze eeuw voor staan zijn bekend: grondstoffenschaarste, de invloed van de energievoorziening op het klimaat, vergrijzing, verlies aan biodiversiteit, milieuverontreiniging. Zonder nieuwe industrie en nieuwe technologieën kunnen we die uitdagingen niet aan, maar ook niet zonder veranderingen in de organisatie van werk en samenleving.

Wij denken met u mee over de integratie van organisatorische, technologische en sociale innovatie