Duurzaamheid

In de 20ste eeuw zijn de natuurlijke rijkdommen van de aarde in hoog tempo verbruikt. Duurzame ontwikkeling is de uitdaging van de 21ste eeuw. Zonder nieuwe technologieën is er geen antwoord op die uitdaging. Maar technologie is slechts een klein deel van het verhaal. Er moet veel gebeuren dat niets te maken heeft met technologie, maar alles met organiseren. De bedrijfsorganisatie, de logistiek, de energievoorziening, het stedelijk leefmilieu, de regio, consumptiepatronen, afvalstromen, de arbeidsmarkt: overal moeten de regels van het spel opnieuw geschreven worden.

De tijd is voorbij dat bedrijven alleen maar aan werk en winst hoefden te denken. Verantwoord ondernemen betekent deelnemen aan het maatschappelijk debat over duurzaamheid, samenwerken met de locale en regionale overheid, het gesprek zoeken met scholieren, docenten, buurtbewoners en actievoerders.

Het gesprek moet u zelf voeren, maar wij praten u bij.

 • Groot, Asceline & Ben Dankbaar (2021), Identifying Potentially Successful Start-up Social Enterprises, International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS), VOL: 7:10, pp. 26-38 https://ijbassnet.com/publication/425/details
 • Dankbaar, Ben (2020), Wat is er mis met marktwerking?, S&D, Jg. 77:6 (december), pp. 53-62 https://wbs.nl/publicaties/wat-er-mis-met-marktwerking
 • Dankbaar, B., Smals, R., & Vissers, G. (1 augustus 2020). Maak van het klimaatprobleem geen ‘maanlanding.’ Wiardi Beckman Stichting. https://www.wbs.nl/publicaties/maak-van-het-klimaatprobleem-geen-maanlanding
 • Dankbaar, B. (7 april 2020). Zekerheid als voorwaarde voor vrijheid? Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. https://wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/artikel/zekerheid-als-voorwaarde-voor-vrijheid
 • Dankbaar, Ben & Joan Muysken (2019), Op weg naar een baangarantie voor iedereen, In: Matthias Somers (red.), Fundamenten. Sociale zekerheid in onzekere tijden. Sint-Gillis: Denktank Minerva, pp. 262 – 277
 • Bout, Astrid E., Swinda F. Pfau, Erwin van der Krabben & Ben Dankbaar (2019), Residual Biomass from Dutch Riverine Areas—From Waste to Ecosystem Service, Sustainability 2019, 11, 509, doi:10.3390/su11020509
 • Pfau, Swinda F., Janneke Hagens & Ben Dankbaar (2017), Biogas between renewable energy and bio-economy policies—opportunities and constraints resulting from a dual role, Energy, Sustainability and Society, Vol. 7:17 DOI 10.1186/s13705-017-0120-5 of http://rdcu.be/tjt9
 • Fu, Yao, Robert A.W. Kok, Ben Dankbaar, Paul E.M. Ligthart, Allard C.R. van Riel (2018), Factors affecting sustainable process technology adoption: A systematic literature review, Journal of Cleaner Production, 205, pp. 226-251
 • Dankbaar, Ben (2015), Nijmegen steekt energie in eigen molens, Energie+, Jg. 35, nr. 4, December, pp. 14-17
 • Dankbaar, Ben (2018), Windpower Nijmegen diversifieert, Energie+, Jg. 38, nr, 1 (maart), pp. 29-30
 • Groot, Asceline & Ben Dankbaar (2018), Mobilising money for social change: the advantage of having a business model, International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation, Vol. 5, No. 1, pp. 11-24
 • Dankbaar, Ben (2015), Naar een duurzame energiehuishouding in 2050. Een sociaal­democratisch perspectief, in: Duurzaamheids Overleg Politieke Partijen (DOPP), Energietransitie: politiek robuust. Een bijdrage vanuit de Wetenschappelijke Instituten van politieke partijen, Den Haag, pp. 19-29
 • Pfau, Swinda, Janneke Hagens, Ben Dankbaar and Antoine Smits (2014) Visions of Sustainability in Bioeconomy Research, Sustainability, 6(3), 1222-1249; doi:10.3390/su6031222; http://www.mdpi.com/2071-1050/6/3/1222/
 • Dankbaar, Ben (2014), Duurzaam de crisis uit, Socialisme & Democratie, Jg. 71:1, pp. 61-67
 • Dankbaar, Ben (2012), Innovation policy in the era of sustainability, paper presented at the EAEPE conference, October 2012
 • Dankbaar, Ben (2011), En nu de reële economie. Naar een probleemgericht industriebeleid, in: Frans Becker, Menno Hurenkamp en Paul Kalma (red.), Lessen uit de Crash. Een antwoord op de financiële crisis, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, pp. 172-199
 • Dankbaar, Ben & Geert Vissers (2010), The Changing Role of the Firm, in: Ruud E. Smits, Stefan Kuhlmann & Philip Shapira (eds.), The Theory and Practice of Innovation Policy, Edward Elgar: Cheltenham, pp. 53-76