InnoTeP 2014: meld u nu aan!

Op vrijdag 26 september aanstaande bent u van harte uitgenodigd voor de vierde editie van InnoTeP: Innovatie in Theorie en Praktijk. We hopen ook dit jaar weer een concrete bijdrage te leveren aan de kruisbestuiving tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid. Op grond van suggesties van de bezoekers van vorige jaren ziet de opbouw van het programma er iets anders uit. U krijgt nog steeds acht sprekers te horen, maar we beginnen vroeger, eindigen iets eerder en er is meer tijd voor netwerken – en dan heeft de catering ook meer tijd om het groeiende aantal deelnemers te bedienen. Aan deelname (incl. eenvoudige lunch) zijn nog steeds geen kosten verbonden dankzij onze sponsors: de Rabobank Rijk van Nijmegen, het Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie, de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit en Leap – The Innovation Agency. Plaats: De Lindenberg in Nijmegen. Het programma start om 10:30 uur en om 17:00 uur sluiten we af met een borrel.

Uit onze enquête onder bezoekers bleek grote interesse voor twee thema’s: maatschappelijk verantwoord ondernemen en de bio-based economy. Die komen allebei aan de orde in het programma van dit jaar. Ton Runneboom opent de conferentie. Hij is voorzitter van het Biorenewables Business Platform en zal ons informeren over zijn ervaringen met de biobased economy. Na hem spreekt Alain Cracau, hoofd business development duurzaamheid van de Rabobank over de kansen die de biobased economy biedt en de rol die banken daarbij kunnen spelen. Mark Geerts vertelt daarna over zijn bedrijf Paperfoam dat composteerbaar verpakkingsmateriaal maakt. Voormalig milieuminister Jacqueline Cramer, nu directeur van het Utrecht Sustainability Center, zal spreken over duurzaam innoveren in de stedelijke economie. Hilke Bos (WUR) kijkt terug op haar promotie-onderzoek over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het Midden- en Kleinbedrijf. Cees de Haan, directeur van Agrozone, zal ons vertellen over zijn bedrijf dat ozon-technologie inzet om het gebruik van chemicaliën te reduceren. Hans Langeveld en Foluke Quist (Biomass Research BV) zullen ons meenemen in de discussie over het gebruik van biomassa als grondstof en energiebron (de ‘food vs. fuel’ discussie). Ben Dankbaar ten slotte bespreekt recente discussies over duurzaamheid en innovatie in het industriebeleid.

AANMELDEN is gewenst in verband met de catering en de naamkaartjes. Dat kan via https://www.innotep.eu/events/innotep2014. Daar vindt u ook het volledige PROGRAMMA. We hopen u op 26 september te zien.

   

 

Een Ministerie van Digitale Zaken gewenst!

Onderstaande column van Raphaël Smals en Bart van der Linden is verschenen in de uitgave “Markt” (2014, nr. 3, pp. 8-9; pdf) van de Duits-Nederlandse Handelskamer

Nederland mag smart industry niet alleen aan de markt zelf overlaten. De overheid moet een participerende rol spelen om het land internationaal concurrerend te maken. Smart industry is de vierde generatie industriële revolutie die wordt ingegeven door verdere integratie van ICT. Deze revolutie brengt veel kansen mee voor Nederland en West-Europa, zoals reshoring en groei. Maar deze ontwikkeling zorgt ook voor risico’s, zoals cybercrime op grotere schaal op de verdigitaliseerde productielijnen. Met een slimme overheid kan Nederland een rol van betekenis spelen in deze industriële revolutie.  Continue reading

InnoTeP 2014: 26 september – MVI en de bio-based economy

Op vrijdag 26 september 2014 vindt InnoTeP 2014 plaats, met als (dubbel)thema ‘maatschappelijk verantwoord innoveren en de bio-based economy’. Binnenkort plaatsen wij hier het volledige programma voor InnoTeP 2014, maar houd alvast vrijdag 26 september vrij, vanaf ca. 10u30! Wij verwelkomen u net als vorig jaar graag in De Lindenberg in Nijmegen.

Publicatie in Sustainability: “Visions of Sustainability in Bioeconomy Research”

In het open access tijdschrift Sustainability verschijnt dit jaar een artikel geschreven door Swinda Pfau, Janneke Hagens, Ben Dankbaar en Toine Smits getiteld “Visions of Sustainability in Bioeconomy Research”. Op basis van literatuuronderzoek worden vier verschillende visies onderscheiden op de relatie tussen de begrippen bio-economie en duurzaamheid. Deze blijken uiteen te lopen van ‘duurzaamheid is een inherente eigenschap van de bio-economie’ tot ‘de bio-economie kan leiden tot minder duurzaamheid.’ Reden temeer om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen duurzaamheid en de bio-economie, en dat vereist een multidisciplinaire aanpak.

Het volledige artikel kan hier gedownload worden: Pfau et al 2014 Visions of sustainability in bioeconomy research

InnoTeP vriend van Een Goeje Saeck

EENlogo-01[1]

InnoTeP is vriend geworden van het initiatief Een Goeje Saeck, dat zich ten doel stelt om de jeugd en de technieksector in Nederland dichter bij elkaar te brengen. In Een Goeje Saeck staat de menselijke maat centraal, en wordt gestreefd naar het samengaan van economische en maatschappelijke waarde. Vanwege het sociale karakter, de focus op de technieksector en de impuls die het initiatief kan geven aan innovatie in de Nederlandse maakindustrie vindt InnoTeP dat Een Goeje Saeck een ‘Goeje Kans’ verdient. Daarom staat InnoTeP Een Goeje Saeck bij met haar kennis en kunde. Kijk op eengoejesaeck.nl voor meer informatie!

InnoTeP innoveert!

InnoTeP staat voor Innovatie in Theorie en Praktijk. InnoTeP begon in 2011 als een afsluiting van het MICORD onderzoeksproject naar het managen van R&D. De eerste InnoTeP in september 2011 was, met ca. 80 bezoekers, succesvol en inspirerend genoeg om er een vervolg aan te geven. InnoTeP 2012 vond plaats in theater De Lindenberg in Nijmegen en had als thema ‘Sustainable Venturing.’ Net als in het voorgaande jaar vulden sprekers met ervaring in de wetenschap, het bedrijfsleven en/of de beleidswereld het programma. Ook in 2013 zal er wederom een InnoTeP plaatsvinden (op vrijdag 27 september), en bezint de organisatie zich om haar activiteiten uit te breiden.