InnoTeP 2023: Stippen aan de horizon

Vrijdag 29 september 2023, 10:00 – 17:30, De Lindenberg (Nijmegen, locatie Centrum)

Deze editie is voor ons een bijzondere, want het is de laatste InnoTeP conferentie die we als team bestaande uit Ben, Geert en Raphaël organiseren. Is dit dan de allerlaatste InnoTeP? Nee – want wij hopen (en verwachten) dat onze oud-collega’s van de Radboud Universiteit het stokje van ons zullen overnemen.

Heel even kwamen wij in de verleiding om op deze laatste ‘laatste vrijdag van september’ terug te kijken op de twaalf voorafgaande edities van InnoTeP. Maar liever kijken wij vooruit. En voor de eerste keer doen we dat in een ochtend- én een middagprogramma!

Het programma van dit jaar draait dan ook om “stippen aan de horizon“: “over de kansen van nu en de gevaren van overmorgen“. De uitdagingen waar we (wereldwijd) voor staan zijn enorm, en/maar innovatie biedt juist ook mogelijkheden om daar het hoofd aan te bieden. Een glazen bol heeft natuurlijk niemand, maar toch willen we met een aantal experts en innovatieve bedrijven naar de toekomst kijken.

Daarvoor hebben wij vier thema’s gekozen, waarbinnen die combinatie van kansen en risico’s wat ons betreft bij uitstek naar voren komt: biotechnologie, bio-economie, energie en kunstmatige intelligentie. Voor elk thema nodigden wij één expert uit om te reflecteren op wat morgen komen gaat, welke beloften er zijn en welke gevaren daar mogelijkerwijs weer mee verbonden zijn. En telkens twee bedrijven laten bij elk thema zien dat ze nu al het verschil maken, of dat mogelijk binnenkort gaan doen.

Op weg naar duurzame ontwikkeling is sprake van een “grote verbouwing” van onze samenleving. Grote maatschappelijke veranderingen doen sommigen meer pijn dan andere. We hebben twee deskundigen gevraagd om na te denken over twee vragen. Ten eerste: is duurzame ontwikkeling noodzakelijk verbonden met méér of juist met minder sociale rechtvaardigheid? Ten tweede: kan duurzame ontwikkeling democratisch gerealiseerd worden, of hebben we daar geen tijd voor?  

Aan het eind van het programma gaan de experts met elkaar in debat op het podium.

Het programma voor deze vrijdag 29 september 2023 ziet er daarmee als volgt uit:

10:00 – 10:30         Duurzame ontwikkeling als moderne utopie (Ben Dankbaar; download presentatie)

10:30 – 11:15         Beloften, beperkingen en gevaren van biotechnologie

11:15 – 12:00         Beloften, beperkingen en gevaren van de bio-economie

12:00 – 13:00         Middagpauze

13:00 – 13:45         Beloften, beperkingen en gevaren van hernieuwbare energie

13:45 – 14:30         Beloften, beperkingen en gevaren van kunstmatige intelligentie

14:30 – 15:00         Pauze

15:00 – 15:30         Gaat duurzame ontwikkeling samen met sociale ongelijkheid?

15:30 – 16:00         Is democratisch veranderen mogelijk?

16:00 – 16:30         Pauze

16:30 – 17:30         Strategieën voor de toekomst – podiumdiscussie

  • Ingeleid en geleid door Heleen de Coninck, hoogleraar Socio-Technical Innovation and Climate Change, TU Eindhoven