Industrie

Lang werd over de ‘maakindustrie’ gesproken als een verdwijnende activiteit, die hoogstens nog in lage lonen landen van belang kon zijn. Inmiddels wordt weer erkend dat de industrie een belangrijke motor van economie en technologische ontwikkeling is. Men spreekt van ‘reïndustrialisatie’ en er is veel aandacht voor industriebeleid.

De uitdagingen waar we deze eeuw voor staan zijn bekend: grondstoffenschaarste, de invloed van de energievoorziening op het klimaat, vergrijzing, verlies aan biodiversiteit, milieuverontreiniging. Zonder nieuwe industrie en nieuwe technologieën kunnen we die uitdagingen niet aan, maar ook niet zonder veranderingen in de organisatie van werk en samenleving.

Wij denken met u mee over de integratie van organisatorische, technologische en sociale innovatie

  • Jacobs, Dany & Ben Dankbaar (2014), Een proactieve overheid voor de lerende economie, Economisch Statistische Berichten, nr. 4682, Jg. 99, 4 april, pp. 202-204
  • Vissers, Geert & Ben Dankbaar (2014), Starting up and growing stronger: life lessons from a biotechnology company, Management & Organizational History, Vol.9:1, pp. 45-68
  • Dankbaar, Ben (2013), Waarom de industrie terugkeert, Zeggenschap, Jg 24, nr. 4, pp. 9-12
  • Dankbaar, Ben & Theo van den Berg (redactie) (2013), Samen Toekomst Maken met Techniek, Stichting voor Industriebeleid en Communicatie, 201 pp.
  • Dankbaar, Ben & Evert-Jan Velzing (2013), Industriebeleid in Nederland. Industrialisatie, de-industrialisatie, reïndustrialisatie, in: VNO-NCW-MKB-Nederland, Plaats en toekomst van industrie(beleid) voor een nieuw industrieel elan. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van Jan Klaver van VNO-NCW en MKB-Nederland op 13 april 2013, pp. 7-25
  • Vissers, Geert & Ben Dankbaar (2012), KeyGene, eine unautorisierte Biographie, in: Anna Butzin, Dieter Rehfeld & Brigitta Widmaier (Hrsg.), Innovationsbiographien. Räumliche und sektorale Dynamik, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, pp. 199-230
  • Smits, Armand, Geert Vissers and Ben Dankbaar (2011), Exploring market knowledge in product development of chemical firms, Journal of Business Chemistry, Vol. 8, No.1, pp. 17-33
  • Vissers, Geert & Ben Dankbaar (2011), Clusterabsentie: Plantenbiotechnologie in Wageningen, Economisch Statistische Berichten, Jg 96: 4610, 13 mei, p. 317
  • Prud’homme van Reine, Peter & Ben Dankbaar (2011a), The Dynamic Interaction between Corporate and Regional Cultures: The Case of Southeast Netherlands, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 102, No.5, pp. 532-547
  • Prud’homme van Reine, Peter & Ben Dankbaar (2011b), A Virtuous Circle? Co-evolution of Regional and Corporate Cultures, European Planning Studies, Vol. 19, No. 11, pp. 1865-1883