Duurzaamheid

In de 20ste eeuw zijn de natuurlijke rijkdommen van de aarde in hoog tempo verbruikt. Duurzame ontwikkeling is de uitdaging van de 21ste eeuw. Zonder nieuwe technologieën is er geen antwoord op die uitdaging. Maar technologie is slechts een klein deel van het verhaal. Er moet veel gebeuren dat niets te maken heeft met technologie, maar alles met organiseren. De bedrijfsorganisatie, de logistiek, de energievoorziening, het stedelijk leefmilieu, de regio, consumptiepatronen, afvalstromen, de arbeidsmarkt: overal moeten de regels van het spel opnieuw geschreven worden.

De tijd is voorbij dat bedrijven alleen maar aan werk en winst hoefden te denken. Verantwoord ondernemen betekent deelnemen aan het maatschappelijk debat over duurzaamheid, samenwerken met de locale en regionale overheid, het gesprek zoeken met scholieren, docenten, buurtbewoners en actievoerders.

Het gesprek moet u zelf voeren, maar wij praten u bij.

  • Pfau, Swinda, Janneke Hagens, Ben Dankbaar and Antoine Smits (2014) Visions of Sustainability in Bioeconomy Research, Sustainability, 6(3), 1222-1249; doi:10.3390/su6031222; http://www.mdpi.com/2071-1050/6/3/1222/
  • Dankbaar, Ben (2014), Duurzaam de crisis uit, Socialisme & Democratie, Jg. 71:1, pp. 61-67
  • Dankbaar, Ben (2012), Innovation policy in the era of sustainability, paper presented at the EAEPE conference, October 2012
  • Dankbaar, Ben (2011), En nu de reële economie. Naar een probleemgericht industriebeleid, in: Frans Becker, Menno Hurenkamp en Paul Kalma (red.), Lessen uit de Crash. Een antwoord op de financiële crisis, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, pp. 172-199
  • Dankbaar, Ben & Geert Vissers (2010), The Changing Role of the Firm, in: Ruud E. Smits, Stefan Kuhlmann & Philip Shapira (eds.), The Theory and Practice of Innovation Policy, Edward Elgar: Cheltenham, pp. 53-76